BRISOLEY EXTERNAL VENETIAN BLINDS

1982 since! Estetik ve şıklıgın içine, En iyi Kaliteyi Sakladık.

BRISOLEY EXTERNAL VENETIAN BLINDS

Conscious countries around the world have been making significant gains on their own and
country budgets by using THE EXTERNAL VENETIAN BLINDS /BRISOLEY product on THE
EXTERIOR for 100 years in order to reduce the cooling load of buildings in the summer
months and to ease the heating load in the cold climate.

For 36 years, STORSAN has been the first supplier of all systems to our country from Europe
since 2000 and has been manufacturing BRISOLEY/ EXTERNAL VENETIAN BLINDS in
Istanbul/Turkey and continuing to add value to our country's economy with its sales and
applications both in Turkey and in Europe.

Public institutions-Namık Kemal University-Ted Colleges - plazas - Pendorya Shopping Center
- Libya Surt Airport- Ashgabat International Airport- Tbilisi Webrüder Logistics - Villas -
different housing types-complete apartment applications with domestic and international
sales have exceeded 17,000 units.

Laslt, Antalya Tav Airport International Terminals 300 units (ongoing), Stuttgart Villa Project
28 units (ongoing), Berlin/Hartmann plaza 1,725 units (in the tender) projects are also
available.

Our difference: worldwide standard 0.55 mm thick aluminum lamellae are hardened by
being camber, 1.1 mm thick extrusion shot and 24 hours thermicized, 4 stages of wind
strength break by reaching a quality above the European standard, ISO 9001 - OHSAS 10001
- CE certificate, capacity report and registered brand has been protected by STORSAN. For
this reason, it has been registered to be an outstanding product in Turkey and in countries
with excessive wind resistance and impact resistance. In our Antalya Tav / Airport project,
the existing German product is being renewed by STORSAN manufacturing.

We are aware that our success depends on the happiness of users!

*1,1 mm x 80 mm extrusion shot thermally aluminum. full strength to wind.

*All RALE color application

* German GEIGER motor, Swiss STOMA nano technology accessory application.

* Manual- motor-button and remote control operation options.

Dünyada bilinçli ülkeler, yapıların yaz aylarındaki soğutma yükünü azaltabilmek, soğuk iklimde ise, ısıtma yükünü hafifletebilmek amaçlı kullanmak üzere 100 yıldır  GÜNEŞ KIRICI / BRİSOLEY ürünü DIŞ CEPHE de kullanarak, kendi ve Ülke bütçelerine önemli kazançlar sağlamaktadırlar.

36 yıldır, Ülkemize konusunda ilk olarak Avrupa’dan tüm sistemlerin ilk getiricisi olan STORSAN, 2000 yılından günümüze BRİSOLEY / GÜNEŞ KIRICININ imalatını İstanbul - Türkiyede yaparak gerek Türkiye içinde, gerekse Avrupaya satış ve uygulamaları ile Ülke ekonomimize katma değer kazandırmaya devam etmektedir.

Kamu kurumları - Namık Kemal Üniversitesi - TED kolejleri - Plazalar - PENDORYA AVM - LİBYA SURT HAVALİMANI - AŞKAABAT HAVALİMANI - TİFLİS WEBRÜDER LOJ. - Villalar - değişik konut tıpları, Komple apartman uygulamaları ile Yurtiçi ve yurtdışı satışlarında 17.000 adeti aşmış bulunmaktadır.

Son olarak: ANTALYA TAV HAVALİMANI dış hatlar terminalleri 300 ad. (Devam eden), -  Ştutgart VİLLA PROJEMİZ 28 ad. (Devam eden), BERLİN / HARTMANN plaza 1.725 ad. (İhalede olan ) projelerimiz bulunmaktadır.

FARKIMIZ: Dünya genelinde standart  0.55 mm. kalınlığında aluminyuma  mukavemeti  bombe verilerek sertleştirilen lameller, STORSAN tarafından 1.1 mm kalınlıkta ekstrüzyon çekim ve 24 saat termiklenerek sertleştirilmiş olup, 4 kademe rüzgar mukavemet kırımı ile Avrupa standartı üstü bir kaliteye ulaşarak, İSO 9001 - OHSAS 18001 - CE belgesi,  KAPASİTE RAPORU ve Tescilli markası ile  koruma altına almıştır. Bu nedenle de darbeye ve rüzgara dayanıklılığı ile aşırı rüzgar alan ülkelerde ve Türkiyemizde seçkin ürün olma özelliğini tescillemiştir.Antalya TAV / HAVALİMANI projemizde de mevcut Alman malı ürün, STORSAN imalatı ile yenilenmektedir.

Başarılarımızın. kullanıcıların mutluluğuna bağlı olduğunun bilincindeyiz! 

* 1.1 mm.x 80 mm. Ekstrüzyon çekim termikli aluminyum. Rüzgara tam mukavemet

* Tüm RAL renk uygulaması

* Alman GEİGER motor, İsviçre STOMA nano teknolojisi aksesuar uygulaması

* Manuel - motorlu - butonlu ve uzaktan kumandalı kullanım seçenekleri